Sponsorer

Nyheter

Trondsbu - en perle i Odalen

 

Skihytta i Slåstad i Sør-Odal kommune eies av Slåstad idrettslag. Hytta ble satt opp på dugnad i årene 1965 - 1968. Den ble overlevert 14. januar 1968 fra hyttekomiteen til formannen i Slåstad idrettslag. Fra Trondsbu kan man gå over til skihytta i Brandval (Nordlyshytta) i Kongsvinger kommune - ca 10 km. På denne turen er det stort sett åpent lende hele veien. Tar man turen innom Granberget er det noe skog, men også her er det mye åpent lende. Før du kommer til Nordlyshytta passerer man Furukongen (ca 5 km før man kommer til Nordlyshytta).

 

Ved Trondsbu har Slåstad idrettslagbygd ei lysløype. Normalt så er denne tilgjengelig for allmennheten to kvelder i uken i vinterhalvåret (tirsdag og torsdag - lysløypa er da tent klokka 1730 til 1930.).

 

Vinteren 2005 var første året man kunne få værrapport via mobiltelefon. Ved å sende en SMS får du melding tilbake om vindforhold, temperatur og fuktighet ved Trondsbu. Send en SMS til "ski met" til nummer 41439421 (Husk mellomrom mellom "ski" og "met"). Etter ca tre sekunder får du vær data fra Trondsbu.

 

Trondsbu er ikke åpen i sommerhalvåret, men det er ikke noe hinder for at man kan benytte Trondsbu marka også om sommeren. En tur over til Jerstadsætra er også å anbefale på sommerstid.

 

Skihytte er åpen for servering, søndager i skisesongen.

 

Kontakt for leie: Bjørg Thoner tel. 468 79 806

Pris pr. døgn Kr.500,-

Overnattingskapasitet for ca. 20 personer.

Enkel hyttestandard.

Renhold besørges av leietaker.

 

 

Slåstad IL        2110 Slåstad        E-post: styret@slastad-il.no        Tlf.: 91 66 36 51